Personvernerklæring

Personvern

Kraftull («vi») respekterer ditt personvern og behandler personopplysninger som behandlingsansvarlig i samsvar med personopplysningsloven. Disse vilkårene gir deg informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

Hvilke opplysninger vi behandler og hvordan vi bruker dem

Vi behandler besøksopplysninger. Dette er opplysninger som serveren genererer automatisk når noen besøker vårt nettsted. Dette omfatter typisk hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side du kom fra, IP-adresse, type enhet (f.eks. iPhone), type nettleser og operativsystem. Besøksopplysninger brukes anonymisert, for det formål å drifte og videreutvikle nettsidene.

Dersom du fyller inn informasjon i registreringsskjemaer vil vi også behandle de opplysninger som du fyller inn i registreringsskjemaene. Disse opplysningene brukes til å administrere tjenestene. Din e-postadresse kan brukes til å sende deg reklame dersom du har samtykket til dette eller det for øvrig er tillatt etter norsk lov.

Vi behandler i tillegg dine henvendelser og tilbakemeldinger dersom du frivillig henvender deg til oss, eller gir tilbakemelding om våre nettsider.

Kjøper du produkter av oss lagrer vi følgende personopplysninger om våre deg: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og passord for min side. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Utlevering til tredjeparter

Vi kan bruke tredjepartsleverandører til å levere bestemte databehandlingstjenester som vil fungere som våre autoriserte «databehandlere». Eksempler på databehandlere kan inkludere IT-løsninger eller dataanalyseleverandører som behandler informasjon på våre vegne. Vi kan for eksempel bruke tjenester fra tredjeparter til å tilpasse innhold, samle e-poster fra brukere, sende e-post, gi markedsføringshjelp og gi kundeservice.

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre enn databehandlingstjenester, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Hvordan oppbevarer vi opplysningene?

Vi har implementert tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak for å hindre at personlig data går tapt eller at uvedkommende får tilgang til data. Herunder oppbevarer vi opplysningene kryptert der det er nødvendig.
Besøksopplysninger slettes/anonymiseres løpende. Øvrige opplysninger vi mottar fra deg slettes når vi ikke lenger har behov for å oppbevare dem.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevares og vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Lenker

Kraftull.no inneholder lenker til nettsider som eies og drives av andre. Disse personvernvilkårene gjelder kun kraftull.no, og vi har ikke ansvar for hvordan dine personopplysninger behandles på eksterne sider. Vi anbefaler at du undersøker personvernerklæringene til alle sider du besøker.

Endringer

Vi vil publisere endringer i personvernerklæringen på nettsiden. Din fortsatte bruk av nettsiden betyr at du godtar de endrede personvernvilkår. Brukere av nettsiden bør sjekke personvernerklæringen regelmessig.

Dine rettigheter

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene. Henvendelser om behandling av personopplysninger og anmodning om innsyn skal rettes til kontaktpunktet angitt nedenfor.

Du har også rett til å motsette deg visse typer behandling og, hvis vi har bedt om samtykke til behandling av opplysninger, kalle tilbake dette samtykket. Hvis vi behandler opplysninger fordi vi har en berettiget interesse av å gjøre det, har du også rett til å motsette deg dette. Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner – for eksempel hvis vi kan vise at vi er lovpålagt å behandle opplysninger.

Merk at hvis du kaller tilbake eventuelt samtykke, påvirker ikke det lovligheten av behandling som har funnet sted basert på et samtykke som ble gitt før du kalte det tilbake.

Cookies

Vi bruker cookies (informasjonskapsler). Dette er datapakker som lagres på din enhet.

Våre cookies brukes for å tilpasse nettsidene til din bruk og dine innstillinger, samt til å gjennomføre anonymiserte undersøkelser om brukeratferd på nettsidene og registrere antall besøkende. Cookies kan også brukes til brukerrettet markedsføring i samsvar med gjeldende lovgivning.

Vi bruker følgende cookies:

Sesjonsavhengige cookies brukes for å registrere at en bruker er inne på sidene våre, og hvilke valg hun gjør.

Våre sesjonsavhengige cookies er:

  • PHPSESSID – en obligatorisk cookie; nettsiden fungerer ikke uten.
  • _gat – en cookie som styrer hvor ofte Google Analytics etterspør informasjon.
  • _gid – registrerer en unik ID på hver besøkende slik at det kan sankes statistikk om den ID’ns bruk av nettsiden. Samler ikke personspesifikk informasjon.
  • collect – sporer en besøkende over alle nettsidene, og registrerer blant annet fra hvilken enhet våre sider besøkes.

Faste informasjonskapsler (cookies) bruker vi for at du skal slippe å endre faste innstillinger hver gang du besøker vårt nettsted (for eksempel språk). De fleste faste informasjonskaplser har en utløpsdato, og vil slettes automatisk etter en gitt periode.

Våre faste cookies er:

  • _ga – registrerer en unik ID på hver besøkende slik at det kan sankes statistikk om den ID’ns bruk av nettsiden. Samler ikke personspesifikk informasjon. Utløper etter 2 år.
  • Du kan i din nettleser velge å avvise cookies. Der kan du også velge om/når du vil slette cookies.

Spørsmål eller kommentarer

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på [email protected].